Suzhou Feibo Heat And Cold Shrinkable Products Co.,Ltd.!

Contact Us

Name:Suzhou Feibo Heat & Cold Shrink Products CO.,LTD.
Address:Jinxin Road No. 2848,Jinjiaba Town, Wujiang District, Suzhou,Jiangsu, China (Mainland)
Tele:0086-512-63339531
Mobi:+86 13013866728
Fax:0086-512-63206968
Zip:215215
Web:www.fblrs.com(English)
       www.fblrs.cn   (Chinese)

Product Center

Suzhou Feibo Heat And Cold Shrinkable Products Co.,Ltd.

Name:Suzhou Feibo Heat & Cold Shrink Products CO.,LTD.
Address:Jinxin Road No. 2848,Jinjiaba Town, Wujiang District, Suzhou,Jiangsu, China (Mainland)
Tele:0086-512-63339531
Mobi:+86 13013866728
Fax:0086-512-63206968
Zip:215215
Web:www.fblrs.com(English)
       www.fblrs.cn   (Chinese)

Suzhou Feibo Heat And Cold Shrinkable Products Co.,Ltd.